Dénia.com
Buscador

Opinión de Paco Roselló, concejal de Hacienda: “Al Partit Popular de Dénia li falla la memòria, la calculadora i la vista”

22 de febrero de 2021 - 16:31

Desprès del Ple extraordinari d’aprovació del pressupost per a l’any 2021, una conclusió vaig extraure de la intervenció dels regidors i regidores del grup municipal del Partit Popular: al PP de Dénia li falla la memòria, la calculadora i la vista.

Li falla la memòria… Perquè la portaveu popular, María Mut, va posar el crit al cel quan jo hi vaig afirmar que “el PP només sap demanar baixades d’impostos quan està a l’oposició i, per contra, pujar-los quan governa”. I així és:

- L’única proposta del PP per a 2021 és baixar impostos i taxes; proposta presentada, a més, al gener, quan com bé sabem i saben, ja s ’han devengat la majoria del impostos.

- I quan el Partit Popular ha governat a Dénia, els impostos, IBI i taxa per la recollida del fem, han pujat i no poc:

 • En 2012, el tipus impositiu de l’IBI urbà va passar del 0,90 a l’1,155%, una pujada que equival a un increment del 28,33%, mai vist en la ciutat.
 • En 2013, gràcies a la pressió de la ciutadania i dels partits de l’oposició, es va aconseguir rebaixar-lo a l’1,10%: una petita baixada d’un 5%.
 • Però, al mateix temps, l’IBI rústic canviava del 0,60 al 0,90%.
 • Igualment, el rebut del fem va pujar dels 99 € de 2011 als 125 de 2013, un increment d’un 26,26%.
 • Li falla la calculadora… Quan afirma el PP que l’aportació municipal a les inversions anuals és de 2 milions d’euros. Com deixa clar el document “ANEXO INVERSIONES 2021”, del total de 13.896.549 €, l’aportació municipal és de 3.305.222 €.

  I tornen a errar el càlcul quan qualifiquen de “ridícula” l’aportació de 100.000 € per a posar en marxa un nou pla d’ocupació: una quantitat inicial idèntica a la destinada en 2020 a aquest mateix concepte, i una quantitat que saben que s’incrementarà en funció de les necessitats i de la liquidació del pressupost de l’any passat.

  La calculadora torna a fallar, per tercera vegada, quan afirmen que en falten 12 milions d’euros en la recaptació i els trauen de la suma incorrecta d’una partida de més de 4 milions del capítol 8 d’ingressos, provinents del romanent de tresoreria, i uns altres 6 milions de transferències de capital no reconegudes.

  Ben al contrari, la realitat del pressupost evidencia el bon comportament de la recaptació. De fet, l’execució de la recaptació respecte al drets nets (els reals i reconeguts) ha sigut del:

  - 89,32% en impostos directes
  - 96,83% en impostos indirectes
  - 88,56% pel que fa a taxes i uns altres preus públics
  - 98,61% en transferències corrents
  - 95,87% en ingressos patrimonials

  I les bones xifres, i definitives, es confirmaran en la liquidació del pressupost de l’any 2020.

  Tampoc funciona la calculadora quan, sense aprofunfir-ne, diuen que en el pressupost no hi ha un Fons de Contingència, la qual cosa és veritat; però cal no obviar que el límit de la despesa no financera ens obliga a fer un pressupost amb un superàvit de 328.884 €: un bon fons de contingència per a fer front a qualsevol emergència imprevista, no?

  Li falla la vista… Perquè veuen en el pressupost 2021 una partida de 500.000 € destinada, diuen els regidors populars, a la reparació de l’edifici d’Urbanisme. Si, com pertoca, hagueren consultat l’annex d’inversions haurien entés que es tracta del projecte, importantíssim, de rehabilitació de Torrecremada: pressupostat en 2.559.026 € dels quals, enguany, n’executarem 500.000 (250.000 aportats per l’ajuntament i uns altres 250.000, per la Generalitat).

  Cal llegir sempre la documentació, que des del 10 de febrer, deu dies abans de la celebració del Ple, tenien al seu poder.

  Un any més, doncs, hem tornat a sentir la proposta única, popular i populista, de qui no governa i confia en l’oblit dels fets passats: baixar impostos, “per a reactivar l’economia”. I a l’excusa dels mals estudiants quan se’ls qüestiona la poca aportació i treball: mai tenen temps de preparar els exàmens.

  També, un any més, assistim a interpretacions interessades del resultat de la votació del pressupost per a poder sostindre, sobre una mentira, l’acusació de “rodillo” a l’equip de govern. Per sort, res més clar que els números: equip de govern i Gent de Dénia, 13 vots a favor del pressupost 2021; Compromís i Ciudadanos, 5 abstencions; i el PP, 3 vots en contra.

  L’equip de govern, utilitzant la negociació, ha aconseguit que només 3 regidors, els del Partit Popular, voten en contra d’una bona proposta de pressupost, realista i adaptada a les necessitats del moment.

  “Rodillo” o, de nou, ha tornat a fallar-los la calculadora?

1 Comentario
 1. Francisco Villalba Ivars dice:

  Es lamentable que no se respete a los no hablantes en Valenciano. Como si fuéramos extranjeros en nuestro propio Pais. Esas actitudes llevan a más separatismo. Y están haciendo la cama a partidos como Vox.todos Tenemos derecho e ser informados y al señor Paco Roselló le falta là memoria que en la comunidad Valenciana también se habla y se escribe en Castellano o Español


37.425
4.283
11.681
2.190