Dénia.com
Zoek

PSPV sluit zich aan bij GD om financiële sancties voor gemeenschapswerk te vervangen

27 oktober 2020 - 12: 53

De gemeentelijke groepen Gent de Dénia en PSPV-PSOE van de gemeenteraad van Dénia hebben een akkoord bereikt om gezamenlijk aan de volgende plenaire vergadering, die overeenkomt met de maand oktober die op donderdag 29 zal worden gehouden, twee moties voor te leggen. De twee groepen willen zich manifesteren “De voldoening voor het begrip dat we hebben gehad bij het aanpakken van deze acties. Wij denken dat deze houding de manier is waarop de gestelde doelen worden bereikt, die niets anders zijn dan het verbeteren van het leven van de burgers ".

De eerste consensuele motie stelt voor om de studie en de nodige procedures op gang te brengen voor het opstellen van een nieuwe gemeentelijke verordening die de vervanging van werk ten behoeve van de gemeenschap regelt door economische sancties. Zoals benadrukt in de tekst van de motie, "Hoewel de gemeentelijke verordeningen in artikel 25 voorzien in de vrijwillige vervanging van economische sancties voor diensten aan de gemeenschap, is er geen protocol of duidelijke informatie over deze mogelijkheid".

De onderhandelingen tussen de twee groepen hebben de mogelijkheid uitgebreid om elke administratieve sanctie voor gemeenschapswerk (dat wil zeggen die welke worden getypeerd in zowel de verordening inzake samenleven van burgers als de schoonmaakverordening) te pendelen.

Het uiteindelijke doel van de maatregel "Het is bedoeld om de overtreder bewust te maken van de negatieve gevolgen voor de gemeenschap die voortvloeien uit het niet nakomen van hun verplichtingen en de veroorzaakte schade". Bovendien wijst het schrijven erop, "Deze tool kan vooral gunstig zijn voor minderjarigen tussen 14 en 18 jaar en mensen met beperkte economische middelen".

De overeenkomsten die ter stemming zullen worden voorgelegd, omvatten ook het verstrekken van middelen aan de raden van sociale diensten en onderwijs om opleidingsplannen en werkgebieden te ontwikkelen die nodig zijn voor de juiste ontwikkeling van gemeenschapswerk; en dat er een duidelijk model komt voor het aanvragen van omkoopverplichting en dat overtreders worden gemeld.

Ten slotte wordt voorgesteld om overeenkomsten te sluiten met de verschillende ngo's en non-profitorganisaties waarmee de gemeenteraad samenwerkt, zodat mensen die gemeenschapsdiensten verlenen ook kunnen deelnemen aan de sociaal-educatieve programma's van de verenigingen.

De tweede gezamenlijke motie roept op tot het opstellen van een universeel toegankelijkheidsplan dat eerst het toegankelijkheidsniveau van de stad analyseert en vervolgens de acties definieert om deze te verbeteren.
Als een van de acties die het plan zal moeten bevatten, bevat de tekst de uitwerking van een institutionele webkaart of mobiele applicatie die alle informatie over architectonische barrières en toegankelijke routes groepeert, met als doel het verkeer door de stad naar mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Als derde overeenkomst verbindt de gemeenteraad van Dénia zich ertoe om in de begrotingen voor 2021 een economisch item toe te wijzen aan de voorbereiding van de diagnose en de uitvoering van de eerste acties van het plan.

De oorspronkelijke tekst van de motie, in eerste instantie gepresenteerd door de gemeentelijke groep van Gent de Dénia, is aangevuld met de amendementen van de socialistische groep, aangezien de twee formaties ervan overtuigd zijn dat de voorgestelde voorstellen worden gedeeld door de huidige regering, aangezien "Een van de doelstellingen van dit zakelijke mandaat" het is precies de uitvoering van een universeel toegankelijkheidsplan en, "Momenteel werkt het Department of Territory al aan het opstellen van de contractspecificaties voor technische bijstand".

Laat een reactie achter

    36.640
    4.281
    11.045
    2.130