Dénia.com
Zoek

Wettelijke Kennisgeving

De september 3 van 2019 gewijzigd

Identificatiegegevens

Dénia.com is een digitaal project en een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf AVANT CEM, SL

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van wet 34 / 2002 van 11 van juli, Services of the Information Society and Electronic Commerce, worden de gegevens van de entiteit verstrekt:

AVANT CEM, SL
CIF B54458666
Pica Tenor Cortis nº 2 03700 Denia, Alicante, Spanje
Commercieel register van Alicante, Volume 3416, Folio 138, Boek 0, blad A-119358
E-mail: info@denia.com

Om contact op te nemen, hebt u toegang tot de contactpagina (https://www.denia.com/contacto/).

Gebruikers

Alle informatie, artikelen, publicaties en opmerkingen zijn vrij beschikbaar en er zijn geen registratie of persoonlijke gegevens vereist. Desondanks wordt het gebruik van de website toegeschreven aan de voorwaarde van GEBRUIKER en impliceert dit de acceptatie van de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen. Als u gebruik blijft maken van de diensten die op de website worden aangeboden, zal het duidelijk zijn dat u de hier weergegeven voorwaarden accepteert.

De informatie op deze website is van kracht sinds de datum van de laatste update. Van elk artikel, elke publicatie of opmerking wordt de datum correct vermeld. AVANT CEM / Dénia.com behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website bij te werken, te wijzigen of te verwijderen.

Algemene verplichtingen van de gebruiker

De voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de huidige wetgeving en de beginselen van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruiker ervan. In het algemeen is elke vorm van actie ten nadele van AVANT CEM / Dénia.com en in strijd met deze wettelijke kennisgeving verboden.

Als gebruiker stemt u ermee in GEEN activiteiten te ondernemen:

 • Die illegaal, illegaal of in strijd met goede trouw en openbare orde zijn
 • Die inbreuk maken op de rechten van AVANT CEM / Dénia.com of derden
 • Dat kan de website beschadigen, virussen introduceren, uitschakelen, overbelasten of beschadigen
 • Dat kan het normale gebruik van de website door andere gebruikers verhinderen
 • Dat kan elke vorm van schending van de rechten van derden inhouden: recht op privacy, recht op zelfbeeld, intellectuele en industriële eigendomsrechten, enz.
 • Het betrekken van elk type advertentie (bijv. Het verzenden van ongevraagde e-mails, dat wil zeggen, (Spam) of vergelijkbare communicatie.

AVANT CEM / Dénia.com behoudt zich het recht voor om de inhoud of opmerkingen van gebruikers in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die jeugd of jeugd bedreigen, openbare orde of veiligheid of die volgens hem niet geschikt zijn voor publicatie. AVANT CEM / Dénia.com is in elk geval niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via opmerkingen over de artikelen of andere participatietools.

Gebruik van intellectuele eigendom en inhoud

AVANT CEM / Dénia.com heeft alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op deze pagina (teksten, video's, afbeeldingen en illustraties).

hyperlinks

Als u als gebruiker links van uw eigen website naar de website van Dénia.com wilt invoeren, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen zonder ze te negeren en de wettelijke verplichtingen te ontlopen:

 • De link verwijst naar de startpagina (Homepage) of naar een interne pagina.
 • In ieder geval is het verboden om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en op elk moment van kracht, vast te stellen frames of frames van welke aard dan ook die deze webpagina omringen of de visualisatie van de inhoud mogelijk maken via internetadressen die verschillen van die van dezelfde en, in elk geval, wanneer ze samen met de inhoud erbuiten worden gevisualiseerd zodat:
  1. bij gebruikers fouten, verwarring of misleiding veroorzaken over de ware oorsprong van de inhoud;
  2. veronderstel een daad van oneerlijke vergelijking of imitatie;
  3. dienen om te profiteren van de reputatie van het merk en prestige van Dénia.com;
  4. op een andere manier is het verboden door de huidige wetgeving.
 • Geen valse, onnauwkeurige of onjuiste manifestatie van AVANT CEM / Dénia.com, zijn werknemers of de activiteiten die het uitvoert, zullen worden gemaakt via de website die de link introduceert.
 • In geen geval zal het op de website worden weergegeven waar de link die AVANT CEM / Dénia.com heeft goedgekeurd om het in te voegen of dat anderszins de diensten van de afzender sponsort, samenwerkt, verifieert of superviseert.
 • Het gebruik van een woordmerk, grafisch of gemengd, of een ander teken van AVANT CEM / Dénia.com, op de pagina van de afzender, is verboden, behalve in gevallen toegestaan ​​door de wet of uitdrukkelijk toegestaan ​​door AVANT CEM, en op voorwaarde dat In deze gevallen is een directe link naar de AVANT CEM / Dénia.com-website toegestaan ​​op de manier die in deze clausule is vastgelegd.
 • De pagina die de link tot stand brengt, moet getrouw voldoen aan de wet en mag in geen geval inhoud of links naar eigen inhoud of inhoud van derden bevatten die:
  1. ze zijn illegaal, schadelijk of in strijd met moraal en goede gewoonten (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.);
  2. de gebruiker het valse concept kan geven of kan veroorzaken dat AVANT CEM / Dénia.com onderschrijft, onderschrijft, zich houdt aan, of op welke manier dan ook, de ideeën, manifestaties of uitdrukkingen, wettig of illegaal, van de afzender ondersteunt;
  3. zijn ongepast of niet relevant voor de activiteit van AVANT CEM / Dénia.com, met aandacht voor de plaats, inhoud en het thema van de website van de afzender.

AVANT CEM / Dénia.com behoudt zich in elk geval het recht voor om koppelingen naar haar website te verbieden en intrekking te eisen wanneer ze niet voldoen aan de voorwaarden die in dit gedeelte zijn vereist.

Privacybeleid

AVANT CEM / Dénia.com is onderworpen aan de naleving van de Spaanse en Europese regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en diensten van de informatiemaatschappij.

Om dit te doen, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, in de diensten die de gebruiker van AVANT CEM / Dénia.com kan vragen, zal hij de gebruiker informeren over het bestaan ​​en de aanvaarding van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van zijn gegevens in elk geval, het informeren van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, zijn adres, legitimiteit, de mogelijkheid om zijn rechten uit te oefenen (toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie, beperking, overdraagbaarheid en recht om te worden vergeten), het doel van de behandeling en de communicatie van gegevens aan derden in jouw zaak

Meer informatie op de privacybeleidpagina (https://www.denia.com/politica-de-privacidad/).

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie kunnen verzamelen over gebruikersvoorkeuren in de browser. Deze informatie wordt gedetailleerd op de cookiebeleidpagina (https://www.denia.com/politica-de-cookies/).

Verantwoordelijkheid

Inhoud geleverd door derden (gebruikers)
De gebruiker verbindt zich ertoe om correct gebruik te maken, volgens de eerder verklaarde regels, en rechtmatig van de website en de inhoud ervan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarom moet de gebruiker afzien van ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de secties waar het mogelijk is om te interageren met illegale doeleinden of effecten. Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de inbreuken die u kunt oplopen of voor de schade die aan derden kan worden toegebracht als gevolg van oneigenlijk of onwettig gebruik van de website.

AVANT CEM SL / Dénia.com is niet verantwoordelijk of identificeert of deelt de ideeën, meningen, gepubliceerde inhoud of verklaringen van de deelnemers (gebruikers) en opmerkingen die zij maken op persoonlijke titel en onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Externe storingen
AVANT CEM / Dénia.com is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit interferentie, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of verbroken verbindingen in de operationele werking van elektronische of computersystemen, gemotiveerd door andere oorzaken bedrijf, vertragingen of blokkades in het gebruik van dergelijke systemen veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen van telefoonlijnen, overbelastingen in het internetsysteem of andere elektronische systemen. Toch werken we bij AVANT CEM / Dénia.com en doen we ons best om de beste beveiligingsprotocollen en -faciliteiten te hebben.

Inhoud in de links
Evenzo is AVANT CEM / Dénia.com niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die kunnen worden bekeken via elektronische links (Links), direct of indirect, via de website. In het geval dat een gebruiker van mening is dat er een site is gekoppeld aan illegale of ongepaste inhoud, moet hij deze op de hoogte stellen van AVANT CEM / Dénia.com. Deze links (Links) Ze vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het bestaan ​​van een relatie tussen AVANT CEM / Dénia.com en de personen en entiteiten die de pagina's houden waartoe zij toegang geven of de aanbeveling, promotie of identificatie van AVANT CEM / Dénia.com met de verklaringen, inhoud of diensten via hen verstrekt. AVANT CEM / Dénia.com behoudt zich het recht voor om de links eenzijdig in te trekken en te allen tijde (Links) die op uw webpagina verschijnen.

modificaties

AVANT CEM / Dénia.com behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving, de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van deze pagina eenzijdig te wijzigen. Elke wijziging in dit verband zal zichtbaar op de website worden geplaatst, met vermelding van de datum van de laatste update bovenaan het document.

Communicatie

Voor elke communicatie die moet worden gemaakt, moet u een e-mail sturen naar info@denia.com of stuur een schriftelijke mededeling naar AVANT CEM, SL, Pza Tenor Cortis nr. 2 03700 Denia, Alicante, Spanje. Telefoon en andere contactmiddelen worden ook beschikbaar gesteld aan gebruikers op de contactpagina (https://www.denia.com/contacto/).

Jurisdictie en toepasselijke wetgeving

De algemene voorwaarden die op deze website van toepassing zijn en alle relaties die zich kunnen voordoen, worden beschermd door de Spaanse wetgeving.

37.861
4.463
12.913
2.650