Dénia.com
Cercador

Queda anul·lada la proposta de APAD per «no voler retre comptes»

16 de setembre de 2019 - 14: 44

L'Ajuntament de Dénia ha decidit anul·lar la proposta de la protectora APAD per a la contractació de la recollida d'animals. Ho fa després de la valoració negativa dels tècnics en què s'apreciaven punts incomplerts en un informe "Demolidor".

L'equip de govern ha convocat els mitjans aquest matí per anunciar la decisió. Un dels punts en què no compliria APAD amb el contracte de licitació, i dels que més ha preocupat als responsables de l'Ajuntament, és sobre la contractació dels treballadors. Pel que sembla, la protectora estaria en desacord pel que fa a compartir amb l'Administració les nòmines dels seus empleats, entre altres qüestions. "No podem consentir que no estiguin donats d'alta els treballadors i que no compleixin amb els sous ni els horaris", Declara el regidor Paco Roselló, assegurant que "En aquest tema van a ser inflexibles en aquest o qualsevol altre contracte".

Segons l'Ajuntament, per poder complir amb les obligacions contractuals dels treballadors, APAD han demanat el triple dels pressupostat, 137.000 € pels 2 anys de conveni, per a, entre altres coses, pagar els extres per nocturnitat dels treballadors. Segons el regidor Javier Scotto, també present a la roda de premsa, "Se'ls exigia una justificació amb els treballadors donats d'alta, però no volen retre comptes sobre la contractació d'aquests". "Són obligacions mínimes en qualsevol resolució pública amb un ajuntament", Declara Scotto.

Manca de transparència

El tema dels contractes amb els treballadors és només un dels diferents punts que incompliria APAD de seguir endavant amb la licitació. Un altre dels més "Sorprenents" segons l'Ajuntament és el desinterès de la protectora per fer fitxes dels animals recollits i d'adopció, recolzant-se en què "És massa càrrega". El seguiment de les adopcions és una de les reivindicacions que es duien a terme i que, per l'interès de la ciutadania, es va decidir incloure en el plec. "Només es demanava que es creés un document en PDF amb tota aquesta informació i l'han rebutjat, el que demostra una falta de serietat i transparència", Declara Scotto.

De la mateixa manera, també es va recolzar la protectora en la recollida d'animals perillosos per exigir més diners al consistori, quan des de l'Ajuntament asseguren que dins el pressupost ja estava considerat aquest servei i, per tant, cobert.

Eliminació de l'animal

Una de les grans preocupacions dels deniers ha estat sens dubte la possible contractació d'una empresa que afavorís al sacrifici dels animals. Scotto ha assegurat que es preveu legalment aquesta possibilitat però com a últim recurs, després de passar per molts processos, entre els quals es troba, per exemple, declarar l'animal com no apte per a l'adopció i que cap altre centre pogués fer-se càrrec d'ell. Això garantiria que no es donés el cas d'un sacrifici, com tots aquests anys en què només s'ha arribat a prendre la decisió en el cas de malalties.

"Valorem la seva funció voluntària", Declara Scotto sobre APAD, "Però s'ha d'assegurar una bona gestió per a aquest tipus de concessions". Per tant, de moment ha quedat suspesa la licitació. Ara, l'Ajuntament treballarà per revisar els plecs i tornaran a treure-la en els propers mesos.

1 Comentari
 1. APAD DENIA diu:

  Totes mentides.
  APAD PROFUNDAMENT DECEBUDA ...

  El 7 de desembre de 2018, es va tancar la inscripció per participar en el concurs de licitació per gestionar el SERVEI DE RECOLLIDA, RETENCIÓ DELS ANIMALS ABANDONATS I GESTIÓ DE LES ADOPCIONS DE DÉNIA. Després de 9 mesos de polèmica, espera, drama i esperança, APAD va rebre la proposta d'adjudicació i el 19 d'agost l'ajuntament ens va demanar la documentació addicional exigida en la clàusula 4 del Plec de condicions administratives i dipòsit de la garantia definitiva d '€ 6.867,16 . APAD va lliurar tots els documents sol·licitats a temps el dia 30 d'agost 2019.

  Però el dia 12 de setembre de 2019 vam rebre una sorpresa molt decebedor. Vam rebre la notificació que 'APAD no compleix amb els requisits "i que es procedeix a publicar una nova licitació. La decisió no té res a veure amb la presentació de documentació de l'última fase. És totalment incomprensible però la notificació diu que APAD no compleix amb els requisits que ja havien estat presentats i puntuats en fase 2 de la licitació havent rebut 37 punts per a l'execució dels serveis, 15 punts més que a Serproanimal, i havent superat pel tant aquesta fase del concurs. A més en cap moment des de la proposta d'adjudicació ens han informat sobre un incompliment ni han demanat informació addicional en relació als requisits motiu d'incompliment. Pitjor encara, ens van sol·licitar la presentació dels documents de l'última fase de la licitació, amb la conseqüent implicació del desemborsament d'un import econòmic de gran rellevància per a la nostra entitat, com és el cas d'haver de signar una garantia bancària en forma d'aval de 6.867,16 €. APAD està profundament decebuda que puguin passar aquestes coses.

  El "resum" que s'especifica en la notificació és incorrecte i està fora de context.

  "...... .Com resum, no tenen capacitat per altres animals que no siguin gossos, no poden assumir el cost de més personal per garantir un servei les 24 hores (, no poden disposar de la presència d'un veterinari en actuacions en què és necessari i , a més, no consideren factible donar compte a l'òrgan de contractació i al responsable del contracte, dels animals que recullen, de les adopcions que realitzen ni del personal que dediquen a aquest servei. Vistes aquestes declaracions realitzades en el sobre nombre 2, es detecta un incompliment dels plecs tècnics que regeixen aquesta contractació, incompliment de la Llei 9 / 2017 de Contractes del Sector Públic i dels principis de la contractació administrativa, ....... "

  Es tracta de la tercera licitació per al mateix servei. La primera licitació, de juliol 2018, quedo buida; ningú es va presentar per no haver tingut informació de la publicació. La segona licitació, d'agost 2018, també va quedar buida. No es va presentar cap organització, i APAD no va participar perquè l'oferta econòmica era molt baixa i perquè els requisits dels plecs eren molt complexos i difícils de complir per a qualsevol organització o associació. Després de la segona licitació, al setembre 2018 vam tenir una reunió amb l'ajuntament i demanem un canvi dels plecs. Després va sortir la tercera licitació al novembre 2018, aquest cop si amb canvi de la part econòmica però sense els canvis que demanem en els requisits complexos i de difícil compliment. APAD va decidir seguir lluitant pels animals i va decidir participar en la licitació sabent que havia requisits de difícil compliment. Per això APAD va proposar en la seva proposta solucions sobre com es podria complir aquests requisits el millor possible.

  No, no podem allotjar altres animals que gossos, les instal·lacions de l'ajuntament on s'ha de treballar només disposa d'allotjaments de gossos. Per això col·laborem amb altres entitats per allotjar altres espècies en llocs adequats. No podem allotjar gats, però col·laborem amb Aldea Felina. No podem allotjar cavalls, però col·laborem amb APAC, etc. Aquesta va ser la nostra proposta a l'ajuntament, col·laborar amb altres protectores per allotjar espècies que no són gossos.

  No, no podem pagar un veterinari per estar de guàrdia 24 hores del dia només per a la recollida d'animals. I un veterinari no pot treballar 24 hores al dia. S'han de contractar més veterinaris per estar de guàrdia 24 hores per a la recollida d'animals. Què veterinari fa això? Què cost suposaria? Per això vam proposar tal com treballem en aquest moment, seguir col·laborant amb NEXE, que té un veterinari de guàrdia les 24 hores.

  Sobre el servei de recollida de 24 hores, un servei així implica torns rotatius de conductors, no pot treballar un conductor 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I no, no ens podem permetre 3 conductors, però ara tenim 2 i ho vam pagar amb donacions.

  I pel que fa a la nostra voluntat de compartir la nostra administració amb l'ajuntament: JA FA ANYS SOM enviant-los tota la informació cada mes, quants gossos han entrat, quants gossos han estat adoptats, tot. El vam enviar per via telemàtica, de manera que tenim PROVA que l'enviem. A més convoquem diverses reunions amb el regidor en què vam presentar tots els nostres números, operacionals i econòmics.

  En els últims anys MAI hem fallat a oferir cap servei i sempre hem trobat solucions per tots els problemes que se'ns van presentar. I la manera en què treballem ara (i és la manera que vam proposar en la nostra resposta a sobre 2 de la licitació) sembla que ara ja no val.

  Un petit resum d'alguns fets duts a terme per APAD que no semblen ser valorats en la decisió:

  Les despeses de APAD de 2016-2018 van ser € 170.000 mitjana a l'any dels quals gairebé la meitat són despeses veterinàries i només vam rebre una subvenció de € 24.744 a l'any de l'ajuntament. La diferència APAD l'ha aconseguit recaptar gràcies als seus donants, socis i voluntaris, adoptants, simpatitzants i el proprio diners de la junta.
  En els últims 3 anys hem recollit una mitjana de 780 animals a l'any de carrer,
  En els últims 3 anys APAD ha aconseguit adopcions per una mitjana de 205 gossos a l'any i cada any sobre 50% d'aquests gossos es van adoptar a l'estranger gràcies a les col·laboracions allà que ha establert APAD.
  APAD practica sacrifici zero i considera a tots els animals adoptables.
  APAD ha trobat per als altres espècies d'animals que no podia allotjar un lloc adequat on estan ben cuidats com ara els gats a Aldea Felina
  APAD aquesta considerat com una de les associacions més netes i higièniques de tot la Comunitat Valenciana
  Cap gos malalt o ferit es queda sense tractament. APAD tracta a tots els seus animals fins que es recuperen.
  En els últims 3 anys APAD castrar una mitjana de 140 gossos a l'any i va posar una mitjana de 160 microxips a l'any.
  Donem feina a 8 persones de Dénia
  El treball de la junta directiva d'APAD es fa sense remuneració.
  APAD té un equip de voluntaris amb un valor econòmic d'almenys 12 treballadors els qui sense recompensa en el seu temps lliure porten a terme les seves tasques per amor dels animals
  APAD té la llicència de nucli zoològic i cada any tenim dues inspeccions de la Conselleria i de l'Ajuntament per valorar si APAD té tot en regla i si compleix amb les normes. Sempre vam aconseguir actes d'inspeccions positives.

  En resum, que ha passat? APAD presentar en la seva resposta a l'Sobre 2 de la licitació que no podia fer les coses exactament com es descriu en els plecs però que SI que tenia solucions i alternatives per fer-ho. I després de tot al final del procés de la licitació, sembla que aquestes solucions i alternatives ja proposades en fase 2 de la licitació, i és com treballem ara, no semblen adequades per a l'ajuntament.

  I el que és encara més incomprensible és que APAD ja havia superat la fase 2 de la licitació amb més punts que l'altre participant, i la nostra resposta estava valorada i acceptada, per això vam rebre la proposta d'adjudicació quan l'altre participant es va retirar.

  Encara que el nostre advocat diu que tenim motius per recórrer aquesta decisió, dubtem si volem fer-ho. Una relació ha de venir de dos costats.

  Aquesta ha estat la tercera licitació sense resolució. Estem esperant gairebé 2 anys un nou contracte i seguim prestant el servei sense queixar-nos, rebent una subvenció molt baixa i amb despeses molt elevats. Els requisits molt complicats dels plecs actuals APAD mai els podrà complir. Llavors, sense canvi dels requisits dels plecs APAD mai podrà aconseguir el contracte per al servei de recollida de Dénia. Dubtem si una altra organització pot complir amb tot.

  APAD ha perdut l'esperança, serà aquest el moment per APAD de pensar en una altra vies d'ajudar animals?

  Els nostres llibres són públics i perquè qualsevol els vegi. Qualsevol persona interessada està convidada a veure com i on es gasten els diners.

  Aquí es pot llegir la justificació de desistiment de l'ajuntament en la seva totalitat: https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/53d8a3f7-c744-4d59-ad0a-d378c07134e1/DOC20190912135836desistimiento.pdf?MOD=AJPERES

  La Junta Directiva d'APAD


34.465
3.977
7.231
1.730
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.