Dénia.com
Cercador

Condicions d'Ús

Dénia.com és un projecte digital i marca registrada propietat de l'empresa AVANT CEM, SL amb domicili a Pl. Tenor Cortis núm 2 03700 Dénia, Alacant, Espanya, amb CIF B54458666, inscrita al Registre Mercantil d'Alacant. Aquesta empresa és també la responsable de gestionar i administrar aquest projecte.

El registre dels usuaris és requerit en aquesta pàgina web en determinats serveis l'accés i utilització estaran subjectes a una sèrie de termes i condicions.

Comentaris en els articles

En aquest projecte digital, hi ha una sèrie de seccions on l'usuari pot participar, preguntar i expressar les seues opinions. No obstant això, aquesta participació està subjecta a unes normes bàsiques. L'incompliment d'aquestes normes pot derivar en l'expulsió com a usuari, és a dir, la supressió del seu compte definitivament. Els administradors i moderadors es reserven el dret a desplaçar, editar o suprimir tot missatge que no compleixi el que estableix i escrit en les següents normes:

aspectes generals

 • Respecte: Aquest és un lloc web on ens vam reunir un gran nombre d'usuaris de diferents procedències, edats o personalitats. Per això, és important mantindre unes normes de convivència que ens permetin a tots participar en llibertat i amb respecte als altres ia les seues opinions.
 • Control de moderació: Els comentaris en articles existents passaran a la cua de moderació abans de ser publicats a fi d'assegurar el compliment de les normes de moderació. Seran revisats i aprovats per un dels nostres editors prèviament, que s'encarregarà de determinar si un usuari compleix o no amb la normativa aquí detallada. Tanmateix, això es pot veure limitat per la capacitat humana de moderació.
 • Capacitat de moderació: Les regles de moderació són executades pels empleats de l'empresa AVANT CEM, SL Malgrat que hi ha sistemes automatitzats, resulta complex realitzar controls, filtrar, moderar i revisar tots els comentaris en projectes web que, en alguns casos, superen les 100.000 visites diàries i tenen centenars de comentaris dia a dia. Per tant, sovint s'aproven missatges de manera automatitzada. Si en algun moment es detecta que hi ha algun comentari que incompleix les normes ací detallades, pot i ha de contactar amb la nostra empresa perquè puguem prendre mesures.
 • escriure correctament: És imprescindible que tots els usuaris intentin escriure amb un mínim de correcció ortogràfica. Recordeu que això es tracta d'una secció de comentaris i no un xat o un missatge SMS. Evidentment, no ens convertirem en correctors ortogràfics: només pretenem evitar un excés de llenguatge SMS. Tampoc és agradable llegir missatges escrits únicament en majúscules. Escriure en majúscules equival a estar cridant, així que no és correcte.
 • Privacitat: Aquest és potser un dels temes més delicats en tota la xarxa. La moderació va a prestar molta atenció i serà molt severa amb qualsevol vulneració de la privacitat o intimitat de qualsevol usuari (sense el seu consentiment). Queda terminantment prohibit posar missatges privats rebuts per part d'un altre usuari. Tot el que pugui implicar un dany a la privacitat d'un individu serà immediatament castigat. La informació posteada podrà ser eliminada i, segons en quins casos i depenent de la gravetat en la vulneració de la privacitat, la sanció podrà ser una expulsió, tant temporal com definitiva.
 • Codi Penal: La Unitat Orgànica de la Policia Judicial té potestat per investigar a través del seguiment d'IPs registrades tots els actes considerats delicte, com les acusacions falses, la violació de la propietat privada mitjançant tècniques informàtiques (hackers) O la usurpació de la identitat. Les amenaces i assetjaments a usuaris o moderadors mitjançant el correu electrònic o els comentaris en els articles estan considerats un delicte greu per la llei espanyola. AVANT CEM, SL emmagatzema a la base de dades totes les IPs i les hores exactes de les publicacions de tots els comentaris dels usuaris. En el cas que així es sol·licita, AVANT CEM, SL col·laborarà amb els cossos de seguretat per perseguir legalment aquestes accions facilitant totes les dades de l'usuari que estiguin al nostre poder.
 • Dades personals: AVANT CEM, SL es reserva el dret d'eliminar les dades personals i qualsevol altra informació per tal de vetllar per la intimitat, evitar calúmnies i injúries, podent, per tant, cometre un delicte contra l'honor.

Protocol de moderació dels missatges i expulsió d'usuaris

No estan permesos els missatges que:

 • De qualsevol manera, sigan contraris a, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i la resta de l'ordenament jurídic.
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o l'ordre públic.
 • Insultin, indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o l'ordre públic.
 • Indueixin o puguen induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
 • Indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Sigan falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguen induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant.
 • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua, pretén efectuar o s'efectuï.
 • sostinguessin 1 drets d'autor o altres dades identificatives dels drets o dispositius tècnics de protecció, empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que hagen estat objecte de supressió o manipulació.
 • Violin els secrets empresarials de tercers.
 • Sigan contraris al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar, o la pròpia imatge de les persones.
 • Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.
 • Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial.
 • Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguen danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari y eSCADA) De tercers, o que puguen danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
 • Per les seues característiques (com ara extensió, format, etc.), dificultin el normal funcionament del servei; (O) que facin apologia del terrorisme, genocidi i teories revisionistes.

Poden esborrar missatges pels següents motius:

 • Ortografia: Si un comentari és inintel·ligible.
 • Floodeo: Els comentaris fora de lloc o que no aporten res, així com els comentaris fer premeditadament per desviar el tema principal, poden ser esborrats, i, depenent dels casos, el seu autor podria ser expulsat.
 • missatges duplicats: Postejar el mateix missatge en dos articles diferents, el típic copiar i enganxar, Donarà lloc a l'eliminació d'un o dos missatges.
 • comentaris absurds: Podran ser esborrats per complet els comentaris creats per usuaris expulsats definitivament oa punt d'estar-ho per incomplir les normes, així com els missatges solts que hagen pogut crear. És important que no participeu en aquest tipus de debats, en primer lloc, perquè la vostra participació es perdrà l'esborrar el comentari; en segon lloc, per facilitar a la moderació la seua tasca; i, en tercer lloc, per no col·laborar amb els que es dediquen a molestar i entorpir el bon funcionament de la secció de comentaris (els anomenats els trolls).
 • Desviar el tema principal d'un comentari o debat: Podran ser esborrats els missatges que es desviïn del tema principal sense aportar res.
 • Comentaris amb els ànims caldejats: Quan en un comentari o comentaris hi hagi un clar mal ambient, es procedirà a la seua eliminació per evitar arribar a les eliminació d'usuari o, en el cas que aquestes sigan inevitables, per evitar que la cosa vagi a pitjor.
 • publicitat i spam: No està permesa la publicitat d'altres pàgines web sense el degut consentiment dels administradors. Tampoc es permetrà publicitat d'empreses.
 • Escriure fils de forma reiterada en altres idiomes que no sigan l'espanyol fora de les seccions específicament habilitades per a això.

Si un missatge ha estat esborrat i l'usuari considera que es deu a un error, podrà sol·licitar una revisió del seu cas a través de https://www.denia.com/contacto/

Motius per expulsar un membre:

 • Incumplieminto de les normes de moderació: Qualsevol usuari que hagi incomplert el protocol de moderació pot ser expulsat.
 • Duplicitat de comptes: No està permès, sota cap concepte, tindre més d'un nick per escriure en els comentaris amb l'objectiu d'incomplir les normes.
 • usuaris falsos: Donar fals testimoni o opinions està considerat una falta molt greu en aquest lloc web, sobretot si aquests testimonis tenen com a finalitat la promoció d'una determinada empresa. La secció de comentaris ha estat creada perquè els usuaris comparteixin les seues experiències i resolguin els seus dubtes i no amb la intenció de ser manipulats per a benefici d'empreses.
 • Publicar missatges privats en els comentaris públics.
 • Provocar i molestar els moderadors / administradors: no es tolerarà que algú es dediqui, de mala fe, a criticar les normes de moderació, així com la tasca dels moderadors. Aquest tipus d'accions causen malestar entre els membres i entorpeixen la nostra tasca.
 • Fer ús de proxy (IP oculta) de manera persistent en la participació en els comentaris.

L'empresa es reserva el dret a mantindre públics els missatges creats per membres expulsats que hagen creat una situació tensa de debat quan els comentaris dels membres no expulsats redactats a posteriori per defensar els seus interessos depenguin d'aquests missatges que han provocat l'expulsió. L'eliminació dels mateixos privaria a tot el col·lectiu de l'accés a aquesta informació i del sentit dels missatges provocats a posteriori.

Si un usuari ha estat expulsat, podrà sol·licitar una revisió del seu cas a través de https://www.denia.com/contacto/.

Funcions dels moderadors

L'objectiu del moderador és proposar un espai de discussió lliure i agradable per a tots mitjançant el respecte.

El moderador s'encarrega, en la mesura del possible, de:

 • Eliminar els missatges i entrades que no respectin aquestes condicions d'ús.
 • Eliminar els perfils que perjudiquin el bon funcionament de la secció de comentaris.
 • Respondre als missatges dels usuaris.
 • Esborrar tot tipus de contingut, text o vídeo il·lícit.
 • Esborrar els missatges publicitaris o que continguin spam.

Limitació de responsabilitat d'AVANT CEM, SL

 • L'usuari es compromet a fer un ús adequat, segons les normes prèviament explicades, i lícit del lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, per la qual cosa l'usuari s'haurà d'abstindre de fer un ús no autoritzat o fraudulent de les seccions on és possible interactuar amb fins o efectes il·lícits.
 • L'usuari és conscient de la seua exclusiva responsabilitat per la utilització que efectuï dels comentaris, eximint de responsabilitat a AVANT CEM, SL
 • AVANT CEM, SL no es fa responsable ni s'identifica o comparteix les idees, opinions, continguts publicats o manifestacions abocades pels participants en els comentaris que aquests fan a títol personal i sota la seua exclusiva responsabilitat.
 • AVANT CEM, SL no es fa responsable d'aquelles altres dades, llocs web, imatges o arxius als quals siga possible accedir a través d'enllaços (links) Disponibles entre els seus continguts, emparats pel Dret a la Llibertat d'Expressió i Informació, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d'enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. AVANT CEM, SL per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius o qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i els continguts dels comentaris.
 • De la mateixa manera, els enllaços (links) O continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seua inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació d'AVANT CEM, SL amb els responsables d'aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que pogueren causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.
 • En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades o continguts, ordenant la seua retirada, o que s'impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència d'una lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució , els enllaços i continguts que s'indiquin serien immediatament retirats.
 • En tot cas, AVANT CEM, SL actuarà d'acord amb les prescripcions de la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 • Els continguts d'aquest lloc web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, pel que AVANT CEM, SL s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que poguera derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits.
 • El titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.
 • AVANT CEM, SL no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguen causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que sigan causats o es derivin de la capacitat o qualitat de el seu sistema informàtic o de la presència d'un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l'ordinador que siga utilitzat per la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seua connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador , o per l'ús d'aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

Per a més informació, els usuaris poden dirigir-se a https://www.denia.com/aviso-legal/

37.861
4.463
12.913
2.720