Dénia.com
Cercador

Creama respon: ¿a quins ajuts tenen dret els autònoms?

06 2020 abril - 12: 41

La Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball ha publicat l'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, per compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma que compleixin els següents requisits:

  • Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, al menys, el període comprès entre al 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  • Haver suspès l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l'activitat, haver reduït la facturació corresponent a el mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, al menys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturat en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.
  • Tenir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

exclusions

Quedaran excloses les persones treballadores autònomes que:

  • El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 327 i següents de l'Text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8 / 2015, de 30 d'octubre.
  • El 14 de març de 2020 o data posterior fossin treballadors per compte aliè.
  • Van obtenir rendiments nets de la seva activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.
  • Incorrin en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Incompatibilitats

Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la Covid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Els ajuts van des dels 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 euros per a la resta.

La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a l'efecte i denominat «EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes Covid-19».
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores de l'dia 8 d'abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores de l'dia 4 de maig de 2020.

1 Comentari
  1. Claudio diu:

    No m'aclareixo molt i m'agradaria entendre el que tinc q hacer.Tenemos 10.04.2020 CB som autonoms si seguim d'alta tadavia (12) i pel tema de virus parem el treball el 14 de març fins a la data d'avui i se suposa q fins al XNUMXabril .pues aquest mes sense treballar i sense facturar paguem tot a el dia ... .Hi haurà alguna ajuda a favor ??? gràcies


35.302
4.086
8.554
1.940
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.