Dénia.com
Zoek

GdD dient een motie in om de afspraakvoorziening voor burgers in het algemeen en voor ouderen en mensen met functionele diversiteit in het bijzonder te verbeteren

09 maart 2023 - 12: 27

De gemeentelijke groep van Gent de Dénia zal een motie indienen bij de plenaire vergadering om verschillende officiële instanties te verzoeken de benoemingsdiensten voor burgers in het algemeen en voor ouderen en mensen met functionele diversiteit in het bijzonder te verbeteren.

Volgens het voorstel is de klantenservice bij verschillende bureaus de afgelopen tijd drastisch verminderd, wat nog is verergerd door de digitalisering en vooral door de pandemie. Dit heeft geresulteerd in een substantiële verslechtering van de afspraakdiensten die worden aangeboden door organisaties als de INSS, SEPE of het ministerie van Binnenlandse Zaken voor DNI of paspoort.

De motie benadrukt dat veel mensen dagenlang bellen of online een afspraak proberen te maken, zich niet realiserend dat ze maar een paar minuten per dag hebben. Bovendien "is het gebrek aan ambtenarij het excuus dat wordt aangevoerd om deze onzin te rechtvaardigen, aldus de ambtenaren zelf."

Om deze reden bevestigt Gent de Dénia dat het voorstel tot doel heeft het ongemak van de burgerij uit te drukken en van degenen die verantwoordelijk zijn voor elk van de gespecificeerde instanties te eisen dat ze een onmiddellijke oplossing bieden "voor de ernstige situatie van weerloosheid van mensen die procedures moeten uitvoeren met de administratie".

Het voorstel beoogt ook de Federatie van gemeenten en provincies en de parlementaire fracties van het Valenciaanse parlement op de hoogte te stellen, zodat dit voorstel kan worden uitgebreid tot alle gemeenten die het willen steunen om degenen die verantwoordelijk zijn voor de overeenkomstige organen te sensibiliseren voor dit vermeende ernstige probleem van beheer.

1 Comment
  1. Margarita zegt:

    Ik ben het volledig eens met deze motie nadat ik urenlang de socialezekerheidskantoren heb gebeld en ook om 9 uur zonder succes –


37.861
4.463
12.913
2.530