Dénia.com
Cercador

Jesús Pobre es queda sense subvencions per a les instal·lacions esportives per no ser un municipi

27 de juliol de 2020 - 12: 35

La Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha resolt en data 16 de juny de 2020, la convocatòria de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives per a l'exercici 2020, desestimant la sol·licitud de la Eatim de Jesús Pobre tant en modalitat a com B, rehabilitació de les instal·lacions esportives com instal·lacions tradicionals de frontó, per estimar a Jesús Pobre com a entitat no beneficiària, com la resta d'Entitats Locals Menors, al no ser un municipi.

La Eatim de Jesús Pobre, mitjançant sessió plenària de data 21 de juliol de 2020 ha acordat per unanimitat la interposició de recurs potestatiu de reposició davant aquesta resolució per considerar-la injusta i contra la llei Valenciana de Règim Local, principalment per aquestes tres raons:

 • Que les bases de la convocatòria de 2017, que ja es van aplicar en les subvencions de 2019, van estimar a Jesús Pobre com a entitat beneficiària, si bé desestimatòria per esgotament de l'crèdit pressupostari.
 • Amb les mateixes bases d'aplicació, l'Entitat Local Menor del Perelló, va resultar beneficiària per a la construcció d'una pista de skate, per import de 96.109,84 € en aquella anualitat
 • La resolució d'aquesta anualitat conculca els articles 61, 60.2, 57 I 54 DE LA LLEI VALENCIANA 08/2010, de 23 de juny de Règim Local, en particular en article 60.2 que textualment regula que "... Les entitats locals menors podran sol·licitar ajudes i subvencions previstes per als municipis i realitzar qualsevol acte o gestió administrativa de semblant naturalesa sobre matèries de la seva competència. "

D'acord amb l'anterior, la resolució de data 16 de juny de 2020, del Director General d'Esport ataca la personalitat jurídica pròpia i capacitat de les Entitats Locals Menors, així com el dictat d'una resolució que va contra els actes propis atès que en l'anualitat anterior si els reconeixia la condició de beneficiària.

La junta Veïnal lamenta continuar en la mateixa situació de manca d'equiparació de les Entitats Locals Menors amb els municipis i altres ens locals, així com la necessitat d'avançar en l'autogovern i el municipalisme.

Al costat de el recurs potestatiu de reposició, en la mateixa sessió plenària, la Eatim de Jesús Pobre va aprovar per unanimitat sol·licitar a les diferents conselleries la inclusió expressa de les Entitats Locals Menors com a beneficiàries de les ajudes i subvencions per a les administracions locals, i així mateix, elevar aquesta mateixa proposta a la FVMP, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ja Avelã, Associació Valenciana JDE Entitats Locals autònomes per el seu suport i reivindicació.

Deixa un comentari

  36.637
  4.274
  10.968
  2.120