Dénia.com
Zoek

GdD vraagt ​​de gemeenteraad om pictogrammen op zebrapaden te plaatsen om de autonomie van mensen met ASS te bevorderen

Mei 05 van 2021 - 13: 51

de gemeentelijke groep Gent uit Denia, heeft vanochtend een voorstel gepresenteerd voor de installatie van pictogramsequenties bij oversteekplaatsen voor voetgangers voor mensen met een autismespectrumstoornis.

ASS is een aandoening van neurobiologische oorsprong die de configuratie van het zenuwstelsel en de hersenfunctie beïnvloedt, wat aanleiding geeft tot problemen op twee hoofdgebieden: communicatie en sociale interactie en flexibiliteit van denken en gedrag. Mensen met ASS hebben een probleem met het ontwikkelen van taal en bij sommigen duurt het langer dan bij anderen om te beginnen met praten. Om deze reden is het voor hen veel gemakkelijker om te communiceren via illustraties of pictogrammen.

De groep Gent de Dénia heeft de gemeenteraad verzocht om in samenwerking met TEAVIAL de nodige procedures te starten voor het opnemen van de reeks pictogrammen "voor, kijk, auto gestopt en over te steken" in alle oversteekplaatsen voor voetgangers in de buurt van de educatieve centra van Dénia, deze actie geleidelijk uitbreiden naar alle stadia. Dit TEAVIAL-project bestaat uit het plaatsen van vier pictogrammen met als doel de mobiliteit op de openbare weg voor mensen met een autismespectrumstoornis te standaardiseren en te verbeteren.

Vanuit Gent de Dénia zijn ze van mening dat deze maatregel de autonomie en onafhankelijkheid van mensen zal bevorderen om zich door de stad te verplaatsen, terwijl cognitieve barrières worden weggenomen. Ze wijzen er ook op dat Dénia hierdoor een meer inclusieve en toegankelijke stad zou worden. "We stellen deze maatregel in eerste instantie voor in de gebieden in de buurt van scholen en in de punten met meer verkeer en gebruik, en geleidelijk implementeren we deze pictogrammen, aangezien ze opnieuw worden geverfd en het creëren van voetgangersoversteekplaatsen in de gemeentelijke zone", onderstreept de opleiding.

1 Comment
  1. Omniway zegt:

    Natuurlijk werken deze mensen uit Gent de Denia eraan. Ik denk meer dan de rest van de oppositie als geheel.
    Eens kijken of we ze onthouden bij de volgende verkiezingen.
    Hoewel het hen helaas net als alle andere fracties van de gemeenteraad zal overkomen als ze iets voorstellen, zullen ze worden genegeerd omdat het inbrengen van ideeën niet goed wordt ontvangen door het huidige gemeentebestuur.


37.861
4.463
12.913
2.680