Dénia.com
Cercador

Opinió CEDMA: «reindustrialitzar la Marina Alta: guanyar en competitivitat»

08 d'octubre de 2019 - 14: 05

El teixit productiu empresarial de la Marina Alta, tot i ser fort, es troba terriblement encaixonat. El Turisme segueix sent la nostra major font d'ingressos i cada vegada hi ha més emprenedors que s'arrisquen a agroalimentària. És el sector industrial el que hem deixat de banda durant dècades, i ho necessitem.

Hi ha projectes, hi ha emprenedors i hi ha voluntat de desenvolupar una indústria pròpia a la comarca. Les que tenim inverteixen en recerca i desenvolupament, exporten els seus productes, ofereixen ocupació estable i diversifiquen l'economia de la Marina Alta. Sent com és un sector imprescindible per a la competitivitat, per què no s'enlaira? Bàsicament per dos motius: la manca d'infraestructures i l'escassetat de sòl industrial.

En los últimos tiempos los escasos polígonos diseñados en la comarca de la Marina Alta han seguido una pauta común: desarrollos en suelos privados y configuraciones propias de polígonos comerciales, no industriales. Y eso con suerte. Hay polígonos en marcha desde hace décadas en los que parece que se instalen las empresas por castigo, ya que no hay prácticamente aparcamiento, los viales son tan estrechos que los camiones no pueden maniobrar y la insuficiencia de las infraestructuras es punzante. Es tan absurda la situación en algunos casos –como en Dénia- que el polígono está pero no existe, y las calles ni tienen nombre, por lo que difícilmente las empresas pueden ser geolocalizadas y deben dar las señas como se hacía en el siglo pasado: "A la cantonada de la nau blau, gires i després a la tercera carrer ..."

Desde CEDMA se ha insistido ya en varias ocasiones (y vamos a seguir haciéndolo) en la importancia de buscar un modelo de desarrollo público de suelo industrial, bien ordenado y diseñado, que favorezca la implantación de nuevos proyectos y evite especulaciones sobre el precio de los terrenos.

Aquest sòl, per resultar avantatjós i eficaç de cara a una reindustrialització de la comarca, hauria d'estar el millor connectat possible: pròxim a l'autopista; amb una fàcil via d'accés al Port de Dénia; proper al futur traçat del tren de via ampla (sí, això també) i amb les xarxes de comunicació digital més avançades.

¿Han de ser tots els polígons industrials de tots els pobles de la Marina Alta així d'ara en endavant? Tots haurien esmenar les deficiències, que les tenen. I a més, hauríem aixecar un o dos polígons amplis, accessibles, dissenyats específicament per a la indústria i gestionats a nivell comarcal, potser a través d'un consorci. Això suposaria un autèntic revulsiu per a la nostra economia interior i ens enfortiria de cara a les vaques magres que ens estan anunciant gairebé totes les formacions polítiques en aquesta campanya de tardor.

Deixa un comentari