Dénia.com
Cercador

Més de 25.000 € en subvencions gràcies a la nova Biblioteca Municipal

07 d'agost de 2019 - 11: 13

La Biblioteca Pública de Dénia ha rebut una subvenció de 19.769,73 € per tot el material bibliogràfic adquirit al llarg de l'any passat i part d'aquest any. La capital de la Marina Alta es converteix així en el tercer municipi en tota la Comunitat Valenciana en quantitat de diners concedit. A més, a aquesta xifra cal sumar una altra subvenció rebuda de 6.761,93 € per les activitats d'animació a la lectura.

El 19 de desembre de 2018 es va resoldre per la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, la integració de la Xarxa urbana de Biblioteques Públiques de Dénia a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana i això dóna la possibilitat a l'Ajuntament de sol·licitar subvencions, a més d'altres beneficis com la formació del personal bibliotecari, etc.

Fins aquest moment, no s'estaven complint els requisits que exigia la Llei 4 / 2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, però amb la inauguració de la nova Biblioteca del c / Sant Josep, que supera en m2 els exigits per l'esmentada Llei.

Deixa un comentari